Funkcija vokacije (Watson-ovsko pitanje)


     Svaki glavni junak koji odskače od "svakodnevne prosečnosti"* i pokazujući osobine i veštine koje se ne viđaju svakodnevno postaje predmet divljenja. Šerlok Holms, Artura Konana Dojla, nikako nije izuzetak po tom pitanju.

        Šerlok koji svojom neverovatnom pronicljivošću pleni i zaokuplja pažnju i raspiruje maštu svake osobe postaje težnja čoveka ka višem stanju. Identifikacija sa takvim likom je neumitna jer čovek generalno ima potrebu za višim stanjem na svakom polju izražavanja i rada, tako da je ovaj proces sasvim prirodan. Uživljavanjem gledalac/čitalac idealizuje glavnog junaka.

        No, ova polemika nije usmerena na glavnog, nego na sporednog junaka: na vernog doktora Votsona. U svakoj od zajedničkih avantura on je tik uz Šerloka i predstavlja neizostavnog parnjaka koji pomaže razreševanju na prvi pogled ne razrešivih slučajeva i dilema. Mada, on ustvari i ne vrši ključni uticaj na tok radnje: potpomaže ostvarivanju dijaloške strukture, ali nikada je ne usmerava; učestvuje u mnoštvu dinamičnih scena, ali nikada ih ne provocira.

        Votson je sredovečan čovek, vojničkog kova, nosilac zvanja doktora koji teži ka ostvarenju svojih životnih želja (npr.: neoženjen je). Kad god se postavi pitanje njegove ekspertize ono je formulisano u retoričkom obliku: Votson potvrđuje ono što Šerlok već zna. Votson ne donosi kritički, odlučujući sud. On više uverava, nego dovodi do preispitivanja teorija. Pitanje je: zašto onda takvom birokrati, klimaču glavom dati tako plemenitu i cenjenu društvenu titulu? Zašto Šerlok za svog pomagača nije dobio nekog mesara sa dobro razgibanim vratnim pršljenovima? Koja je funkcija Votsonove titule?


        Teorija I: Komparativni fakt je dignut na najviši društveni nivo. Jedno je biti pronicljiviji i intelektualno brži od kočijaša ili drvoseče, a nešto sasvim drugo od doktora.
        Teorija II: Konan-Dojl je osoba koja ima averziju prema (društvenim) titulama i želi da ih na svaki način unizi. Socijalno-sadističke pulzije se ispoljavaju odobravanjem unižavanja (poput akceptuacije želja deteta): povlađivanjem irelevantnim faktima. Ovim se, pride, odlaže razrešenje radnji i ostvaruje funkcija narativnog odugovlačenja što, literarno, doprinosi produbljivanju likova.

* Odnosi se na realitet većine ljudi. Izuzimanje vekovima zapamćenih imena naučnika ili umetnika.