Despero


Despero

   Slova koja nas more. Koja kipe u našoj duši. Lava našeg srca i demoni našeg uma. Slova koja tvore reči koje nas opijaju i koje nas vode u najveće boli i najslađa zadovoljstva.
   Slovo je prethodilo magiju koja će se pretočiti u ritual. Kotrljalo se po našim mislima, prolazilo kroz naše srce i dušu, samo da bi stiglo do naših ruku koje će mu svojim oštrim pokretima podariti smrt. Tu, na belom polju, utihne sva vatra koja nas pali, zbog koje nemiri nas obuzimaju i zbog koje su padale mnoge glave.
   Uvideli smo da se moćnim slovom da postići više nego iskrenim delom, da naše reči jesu ono blagostanje o kojem maštamo; da naše telo pomoću njega ne mora da trpi, ne mora da podnosi patnje. Kako smo otkrivali divlju snagu slova, tako smo je sve više koristili. Kao uzdama smo počeli da upravljamo tim pikturalnim znacima.
   Pisati da bi se kreiralo ili da bi se pisalo ne treba da pravi razliku u onome kako se piše. Pisanje je nova oplemenjena priroda. Ono je nadahnuće koje teži da iz nas probije. Srcem, umom, trezvenošću ili opijenošću pisac ne menja svoju suštinu. On je u svakom slučaju zadržava i u bilo kakvom stanju prenosi, direktno na papir, i indirektno na čitaoca.

Zašto pišemo

   Pisac je osamljenik i otuđenik. On je jedan izgubljeni deo koji svojim pisanjem teži da se vrati celini. Traži srodnost preko svog mukotrpnog rada i svog senzibiliteta. On je duša koja ne nalazi zadovoljstvo u sadašnjosti. Neko ko je iščašen od realnosti. Pisanje je beg i vapaj za razumevanjem. Duboka unutrašnja potreba za priznanjem ličnosti preko njegovog dela.
   Notorna je laž i potpuna besmislica koncept onih koji „pišu da bi pisali“. To je izgovor i nesigurnost u sopstveni karakter. Svaki pisac je, dubioznošću odabira svog zanata, samog sebe osudio na pregorevanje. On u sebe duboko potiskuje svoje želje. To potiskivanje želja, nalik potiskivanju seksualnosti, često se izvrće u psihološku nestabilnost, društvenu neprilagođenost i agresivnost. Ta agresivnost je na psihološkom nivou i može biti usmerena kako prema okolini tako i prema samom sebi.
   Kroz pisanje se oslobađa i deo agresivnosti koju godinama pisac nosi. Pisanjem se oslobađa kako sve potisnuto, tako i sve animalno u čoveku. Ono je proces kultivizacije i samotraženja. Proces koji nas dovodi na višu razinu postojanja. Proces koji zaokružuje tok misli i upotpunjava naš intelektualni razvoj.

Kako bi trebalo da pišemo

   U ovom nepreglednom mnoštvu, u manufakturi i izrabljivanju reči i ideja sve je manje (ako uopšte postoji) smisla za pisanjem. Svet je kao nikad do sada postao globalno selo u kojem razmena ideja predstavlja potez u brazdi, pokret vetra krilima malog leptira.
   Samo naše nemogućstvo i naša neosvešćenost nam mogu dati tu iluziju da možemo da pokrenemo nešto novo; da će naša misao biti fundament kakve su bile misli koje smo i sami čitali. Uprkos svemu, treba insistirati na tome da, kao što ne postoje dva čoveka na svetu koja dele jednaku fizičku strukturu, ne postoje ni dva pera na svetu koja bi mogla da podele jednaka iskustva kroz sličan, ma i isti stil. Ono što mi možemo da podelimo sa drugima, kroz sopstvenu vizuru stvari koje nas okružuju i emocija koje smo doživeli, je naš jedinstveni otisak. Otisak kojim o sebi, jedinstvenom, govorimo više nego što bi to o nama mogao da kaže naš genetski kod. Svi popisi o nama, naše krštenice i matični brojevi, naše školovanje i ocene, naš rad, naše fotografije i filmovi, utisci i predstave drugih o nama, sve to zajedno ne može da dâ ni paušalni obris onoga što mi jesmo. 
   Ukoliko prelomimo sve sumnje da ono što mi želimo i ono što mi možemo je zaista sve što je potrebno, mi više nemamo nijednu prepreku pred sobom. Iz takvog grandioznog prelaza crpićemo snagu za svaki sledeći potez. Horror vacui svake sledeće stranice će biti samo jedan izlišan tren do novog otpočinjanja.

***
   Svako neumetno pisanje ne doprinosi sveopštoj komunikaciji. Prostorna ili vremenska udaljenost, nam ne smeta da ostvarimo dijalog i da pronađemo svoje istomišljenike u njihovim životima ili da ih kroz sopstvenu interpretaciju uvedemo u svoj ili približimo drugima. Ovo neprestano titranje univerzuma je nešto što se opire efemernoj disharmoniji. Nešto što bi moralo da nas razdvoji od idiokratije svakidašnjice, od klanjanja gluposti.
   Pisanje mora težiti višem. Ono je analoški gledano na istom koloseku kao i sam čovek. U početku ne pišemo stilom. Pisanje mora da traži svoju formu. Ono prvo mora da osvoji stil, ali već tada mora da teži napretku. Mora se urušavati i iznova rađati. Mora oponašati poznato i, kao humusom biljka, iz njega se napajati.
   Pisanje ne sme stagnirati. Ono jeste sve naše rađanje. Tvorimo ga iz svoje glave poput antičkih božanstava. Kao živi stvor kojeg moramo da negujemo, moramo ga oblikovati svim svojim trudom i znanjem. Imamo prema njemu odgovornosti i sa njim preuzimamo rizike. Ukoliko mu posvetimo svoju volju, strpljenje i vreme od njega zauzvrat dobijamo radosti; u suprotnom sami pod sobom kopamo raku nezadovoljstva i razočarenja.
   Pisanje mora biti put rušenja sopstvenih idola. Rušenje onih od kojih smo učili i kojima smo se čitavim svojim bićem divili. Težiti ka višem zahteva da krojenje sopstvenih misli i ideja postaje sve prefinjenije. Ono iziskuje konstantnu samokritičost. Ne smemo čekati da nas drugi poput slepca vode. U pogubnom lavirintu pisanja moramo sami, nenaoružani, tumarati.

***
   Visokim ili Višim stilom se označavalo ono što je u antičkim danima delilo književne oblike, ali on danas pokriva šire i drugačije polje teksta. Viši stil ne razlikuje više oblike ni formu. On postaje intelektualno eruditna visina.
   On je izraz naše težnje ka višem, našeg opiranja socijalnoj entropiji. Mi kroz njega možemo da pokažemo svu prkosnost svog ega, da udišemo svevremensku lepotu, da prebrodimo smrtnost.
   Viši stil je umetni način pisanja. To je neumorno glačanje paradigmatskog niza. Potčinjavanje rečeničnih sklopova temi. Sklonost tematkoj opštosti, nasuprot individualnoj problematici. Davanje tekstu dubine i mnogoznačnosti, pritom nepraveći digresivna lutanja u nesvrhovito. Pravljenje udaljenih, ali jasnih asocijacija i kovanje novih simbola.
   Viši stil je, kroz istoriju književnosti, bio prisutan u svakom pravcu i provlačio se kroz sve škole. On nije bio najvrsniji deo određenog pravca, te ga zato ne treba posmatrati kao „najbolje od najboljeg“. On po svojoj matrici ne povezuje kroz istoriju dela u niz, te ne vrši funkciju istoričnog filtera; ne daje delima epitet „klasičnih“, ali dela su zbog pisanja višim stilom dobijala taj epitet.
   Viši stil nije novotarija! On je usmereni, posvećeni, interdisciplinarni, intermedijalni, kreativizam. Shodno pravcu koji preovlađuje u datom vremenu, viši stil nije ishodište kretanja književnih tokova.
   On uvezuje književno-puritansko sa idejno novim ili u novom ruhu rekreiranim u cilju stvaranja strukture koja će i sama služiti kao čvrst temelj na kojem će se graditi nove književne strukture. On predstavlja najveći stepen autoreferencijalnosti pri pisanju, te potpuno ovladavanje i manipulaciju rečju. On je opiranje šablonu, te, kao mnogošta književno, nepodložno klasifikaciji i konkretnoj formulaciji.